Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Ζημιές στο εξάμηνο για το Τ.Τ.

Ζημίες ύψους 55,11 εκατ. ευρώ εμφάνισε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο εξάμηνο, έναντι κερδών 94,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Οι προ φόρων ζημίες διαμορφώθηκαν σε 39,75 εκατ. ευρώ, έναντι προ φόρων κερδών 122,94 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η διοίκηση της τράπεζας αποδίδει τις ζημίες κυρίως στην αρνητική επίδραση των αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων επί των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Τα καθαρά επιτοκιακά έσδοα αυξήθηκαν κατά 39,1%, στα 180,63 εκατ. ευρώ και οι χορηγήσεις κατά 9,11% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και κατά 0,55% από την 31/12/2009 (ετησιοποιημένο 1,10%). Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,39% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και κατά 0,46% από την 31/12/2009 (ετησιοποιημένο 0,92%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com