Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Οδηγίες του ΚΕΠΚΑ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ξεκινάει η εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον 12 μήνες, πριν την κατάθεση αίτησης για ρύθμιση στο αρμόδιο ειρηνοδικείο. Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους ενδιαφερόμενους που χρειάζονται βοήθεια για να ενταχθούν στη διαδικασία να επικοινωνήσουν μαζί του.Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές προς το δημόσιο και τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης (πρόστιμα, ποινές, φόροι, τέλη), προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Η διαδικασία ρύθμισης χρεών προβλέπει τρία στάδια:

1. Εξωδικαστικό συμβιβασμό, με τη βοήθεια δικηγόρων ή αρμόδιων φορέων, που ορίζονται από το νόμο, όπως το ΚΕΠΚΑ

Αν αποτύχει ο συμβιβασμός αυτός, εκδίδεται βεβαίωση αποτυχίας, η οποία είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η ρύθμιση, στο 2ο στάδιο.

2. Δικαστικό συμβιβασμό, όπου ο οφειλέτης καταθέτει στο ειρηνοδικείο αίτηση ρύθμισης οφειλών

Η αίτηση συνοδεύεται, από στοιχεία, για τις οφειλές του, τα οικογενειακά του εισοδήματα, την περιουσία του, σχέδιο διευθέτησης οφειλών και τη βεβαίωση ότι απέτυχε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Το ειρηνοδικείο προσπαθεί να συμβιβάσει τα δύο μέρη (οφειλέτη και πιστωτές).

Αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία, η ρύθμιση περνά στο 3ο στάδιο.

3. Δικαστική ρύθμιση χρεών που γίνεται ενώπιον δικαστηρίου

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, από την οποία μπορεί να εξαιρεθεί μόνον η πρώτη κατοικία, η οποία έχει αξία μικρότερη των αφορολόγητων ορίων απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένων κατά 50%.

Για να διασωθεί η πρώτη κατοικία, ο οφειλέτης πρέπει να αποπληρώσει την οφειλή του, για το σπίτι αυτό ως το 85% της εμπορικής του αξίας μέσα σε 20 χρόνια.

Για τις υπόλοιπες οφειλές, το δικαστήριο αποφασίζει το ύψος των μηνιαίων δόσεων, που θα καταβάλλει ο οφειλέτης, για τέσσερα χρόνια και τον απαλλάσσει, από το υπόλοιπο.

Το τηλέφωνο του ΚΕΠΚΑ είναι 2310-233333 και 2310-269449.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com