Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Από σήμερα οι αιτήσεις υπερχρεωμένων

«Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, με το νόμο». Από 1η Σεπτεμβρίου οι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους θα μπορούν, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε, να υποβάλλουν στις τράπεζες αιτήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό.


Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, τον λόγο θα έχουν τα 80 νέα Ειρηνοδικεία, τα οποία θα ενεργοποιηθούν από τις αρχές του 2011.

Οχι για εμπόρους

Δυνατότητα να απαλλαγούν από χρέη τους προς τις τράπεζες έχουν όλοι οι ιδιώτες και ελεύθεροι επαγγελματίες -πλην εμπόρων- όταν αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία στην κάλυψη των οφειλών τους. Για τον διακανονισμό του χρέους, προβλέπεται η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, ωστόσο προστατεύεται η κύρια κατοικία. Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

Οι ανάγκες επιβίωσης

Για τις περιπτώσεις εκείνες που θα καταλήξουν τελικώς στο δικαστήριο, ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ρυθμίζονται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές.

Το ποσόν που θα καταβάλλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση ύστερα από περίπου 6 μήνες.

Οσοι υπαχθούν τελικά στον νόμο και διαθέτουν περιουσία, αυτή προβλέπεται ότι θα ρευστοποιηθεί. Ο οφειλέτης έχει όμως τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάνει μέχρι 20 έτη, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας.

Αρμόδιο δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης, χωρίς να είναι απαραίτητη η παράσταση του δανειολήπτη με δικηγόρο. Το Ειρηνοδικείο δικάζει την υπόθεση μέσα σε 6 μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Σε περίπτωση που μετά την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των χρεών ξεκινήσει ή συνεχιστεί οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του, το δικαστήριο, έπειτα από αίτημα του οφειλέτη που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάζει να σταματήσει η αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον εκτιμά ότι ο οφειλέτης θα υπαχθεί σε ρύθμιση.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρίζεται στον «Τειρεσία», όπου και μένει μέχρι 5 χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com