Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 353 ατόμων σε φορείς του Δημοσίου

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2009 (ΦΕΚ 145/31.03.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 353 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.
Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com