Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ

Αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προωθεί με σχέδιο νόμου το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


Μεταξύ άλλων προβλέπεται η μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Αεροναυτιλίας σε Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, ενώ καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες της με βάση το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης ότι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διατηρούνται τρεις Γενικές Διευθύνσεις, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, η Γενική Διεύθυνση Αερομεταφορών και η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στις δυνατότητες αξιοποίησης και ανάπτυξης των κρατικών αεροδρομίων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης ανωνύμων εταιρειών με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και αντικείμενο τη διοίκηση, αξιοποίηση και ανάπτυξη των κρατικών αερολιμένων και αφετέρου τη δυνατότητα παραχώρησης δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, αναβάθμιση, ανάπτυξη, λειτουργία κλπ κρατικών αεροδρομίων σε νομικά πρόσωπα.

Για το λόγο αυτό προβλέπεται η σύσταση Διεύθυνσης Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ακόμη, με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται:

- Το καθεστώς της παροχής επίγειας εξυπηρέτησης (ground handling) στους 34 Ελληνικούς αερολιμένες

- Ζητήματα μεταφοράς προσωπικού (ιπτάμενοι χειριστές και μηχανικοί) από την πρώην Ολυμπιακή

- Θέματα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και

- Το ύψος, οι υπόχρεοι καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο αποτελείται από 31 άρθρα, υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com