Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Υπογράφτηκε η μεταβίβαση του Καζίνο Κέρκυρας σε ιδιώτες

Υπογράφτηκε σήμερα η σύμβαση μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών που κατείχε η ΕΤΑ ΑΕ στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ», στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης που αποφασίστηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.
Το μετοχικό κεφάλαιο της πωληθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 2.746.437,99 ευρώ, διαιρούμενο σε 467.877 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,87 ευρώ η κάθε μία.


Με τη μεταβίβαση των μετοχών στην εταιρεία "V & T CORFU ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν κατά 50% η καθεμιά, οι εταιρείες Vivere και Theros International Inc., το ελληνικό δημόσιο πραγματοποίησε έσοδο ύψους €7.650.000, τίμημα το οποίο καταβλήθηκε εξ΄ολοκλήρου σήμερα από την αγοράστρια, με την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com