Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Τέλος θερινών εκπτώσεων στις 31 Αυγούστου

Λήγουν στις 31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις και με την ευκαιρία αυτή ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης τονίζει ότι μετά την ημερομηνία αυτή οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν δικαιούνται να διενεργούν ή να διαφημίζουν ότι πωλούν µε εκπτώσεις.Για το διάστημα που ακολουθεί επιτρέπονται μόνον οι προσφορές, κι αυτές βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και περιορισμών που ορίζει ο Νόμος.

Για παράδειγμα επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, ενώ απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com