Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Στο ΣτΕ το σχέδιο Π.Δ. για τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα υπάγονται τα Τμήματα:

* 1) Διεθνών Οργανισμών και
* 2) Ίσης Μεταχείρισης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα είναι επιφορτισμένη με:

* 1) Την καθιέρωση και ενίσχυση κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμών του κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των αρμοδιοτήτων άλλων Υπουργείων,
* 2) Το σχεδιασμό, την επεξεργασία, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής πρωτογραμμάτων και σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς,
* 3) Την εμπέδωση και την προαγωγή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, με την ανάληψη όλων των αναγκαίων σχετικών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και η συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται τις προτεραιότητες της πολιτικής και τους άξονες δράσης για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ θα αναλαμβάνει και προωθεί τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες και παράλληλα παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

Παράλληλα, θα μεριμνά για την παρουσίαση των εθνικών θέσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισμών, ενώ θα αναπτύσσει, μελετά και συντονίζει δράσεις που προωθούν την διαφάνεια και εξασφαλίζουν την ακώλυτη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com