Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Εντοπίστηκε το δείγμα, ξεκινούν οι φοροέλεγχοι

Να ελέγξουν όσους δεν περαίωσαν έχουν εντολή οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών με τη σχετική εγκύκλιο να προσδιορίζει πως θα γίνουν και από που θα ξεκινήσουν οι φορολογικοί έλεγχοι. Ήδη οι προς έλεγχο επιχειρήσεις έχουν εντοπιστεί από το πρόγραμμα «Εlenxis» και οι εν λόγω φορολογούμενοι θα δεχθούν σύντομα την... πρόσκληση από το υπουργείο Οικονομικών. Στα κριτήρια που συμπεριλαμβάνονται για να επιλεχθεί το δείγμα ελέγχου των επιχειρήσεων, είναι τα υψηλά έσοδα, οι μικροί συντελεστές κέρδους και τα μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ.Οι έλεγχοι εκτός από τις επιχειρήσεις που κρίθηκαν “επικίνδυνες” για φοροδιαφυγή θα γίνουν και σε ποσοστό από 10% έως και 20% σε επιτηδευματίες που δεν συμπληρώνουν τα παρακάτω κριτήρια επικινδυνότητας.

Αυτά είναι :

•να υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

•να μην έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

•οι δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.

•να υπάρχουν μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

•περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν δηλώσει μεγάλα ποσά δαπανών

• να υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί μηχανισμοί.

•Να έχουν χαθεί βιβλία και στοιχεία .

•περιπτώσεις που δεν έχει γίνει αυτοπεραίωση

•όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων Φ.Π.Α.

•Όταν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη

•Όταν προκύπτουν χαμηλοί συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους.

•Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων.

•Υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του 2008 υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία

Πως θα γίνεται ο έλεγχος

Διαφορετικά θα είναι τα κριτήρια ελέγχου σε μικρούς και μεγάλους επιτηδευματίες (με βιβλία β και γ κατηγορίας). Θα ελέγχονται κατ αρχήν αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για το μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα καθώς και οι δαπάνες που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ειδικότερα ο έλεγχος θα επεκτείνεται σε ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο και όχι στο μήνα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Όσες από τις δαπάνες δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση θα προστίθενται ως λογιστικές διαφορές ενώ τονίζεται πως θα δοθεί έμφαση Ιδιαίτερη έμφαση σε έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, οι δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε επιβατικά αυτοκίνητα.

Η πληρωμή της λυπητερής

Όσα ποσά βεβαιώνονται ως παραβάσης θα μπορούν να πληρώνονται σε δώδεκα ίσες μηνιαίες δόσεις, αν είναι μέχρι και 25.000 ευρώ και σε περισσότερες εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com