Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Μέχρι 5/8 οι αιτήσεις για τους διορισμούς εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών

Από την Τρίτη 2 Αυγούστου θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την ένταξη και κατάταξή τους στους πίνακες διορισμών του σχολικού έτους 2011-2012.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας στις ειδικές κατηγορίες εμπίπτουν:

α) εκπαιδευτικοί γονείς με περισσότερα από 3 παιδιά που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν,
β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον 12 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,
γ) εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον 12 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και
δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003.

Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 (οι ειδικότητες ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04) να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη και κατάταξή τους σε πίνακα διορισμών της αντίστοιχης κατηγορίας, κατά κλάδο και ειδικότητα.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 05/08/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com