Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Ευκολότερη η εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επί χρόνια παρεμποδίζει την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια στοχεύει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ) με την έκδοση κανονισμού για τα δικαιώματα διέλευσης.

Μετά από μακρόχρονη διαδικασία, η οποία μάλιστα "σκόνταψε" το 2007 στο υπουργείο Μεταφορών το οποίο δεν εξέδωσε εγκαίρως την απαιτούμενη υπουργική απόφαση, η ρυθμιστική Αρχή δημοσιοποίησε σήμερα τα κυριότερα σημεία του κανονισμού, βάσει του οποίου θα τιμολογούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες για την εγκατάσταση υποδομών.

Συγκεκριμένα,

προβλέπονται εφάπαξ τέλη 406,95 ευρώ ανά χιλιόμετρο για τη διάνοιξη τάφρων (προκειμένου για παράδειγμα ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος να προχωρήσει στην εγκατάσταση οπτικής ίνας) και 244,17 ευρώ ανά φρεάτιο ή καμπίνα.

Οι εταιρείες θα καταβάλουν επίσης ετήσιο τέλος ανά χιλιόμετρο, που προσδιορίζεται με βάση μαθηματικό τύπο. Ειδικότερα, η μέση αντικειμενική αξία του δημοτικού διαμερίσματος από το οποίο περνά η υποδομή θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,175 προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που θα καταβάλει ο πάροχος. Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις που οι πάροχοι επιθυμούν τη διέλευση από Δήμους με λιγότερους από 5.000 κατοίκους δεν θα καταβάλουν κανένα ποσό, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει και στην περίπτωση που πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης ή περιορισμένες εργασίες επέκτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com