Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

ΕΦΟΡΙΑ: Κλήση σε 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων για το Ε9

Στην Εφορία καλούνται 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων για να υποβάλουν ξανά το έντυπο Ε9 ή να ζητήσουν επανεκκαθάριση του φόρου ακινήτων αν έγιναν λάθη σε βάρος τους.

Επιπρόσθετα 70.000 φορολογούμενοι θα αναγκαστούν να υποβάλουν εξ αρχής το έντυπο Ε9-γνωστό και ως περιουσιολόγιο- καθώς στη δήλωσή τους, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), υπάρχουν σοβαρά λάθη τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν τηλεφωνικά ή μέσω του Ιnternet ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, στις τοπικές εφορίες θα πρέπει να προσέλθουν:


Οσοι φορολογούμενοι έλαβαν το εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΤΑΚ και διαφωνούν με τα στοιχεία των ακινήτων που αναγράφονται σε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει εντός 60 εργάσιμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού και χωρίς την επιβολή κυρώσεων, να υποβάλουν νέα δήλωση ακινήτων (έντυπο Ε9) όπου μπορούν να:

* Διορθώσουν στοιχεία της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. * Διορθώσουν περιγραφικά στοιχεία ακινήτου. Συγκεκριμένα, διεύθυνση ακινήτου, δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, προσόψεις, κατηγορία ακινήτου, ειδικές συνθήκες, όροφος, επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων κτίσματος, έτος κατασκευής κτίσματος, επιφάνεια οικοπέδου, συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, έτος γέννησης επικαρπωτή και κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη.

* Προσθέσουν ακίνητο που δεν υπήρχε στα Ε9 που είχαν υποβληθεί. * Διαγράψουν ακίνητο. 2Οσοι αλλάζουν περιγραφικά στοιχεία ακινήτων που μειώνουν τη φορολογητέα αξία αυτών ή διαγράφουν ακίνητα θα πρέπει να προσκομίσουν στην Εφορία τα απαραίτητα παραστατικά (συμβόλαια κτλ.). 3Οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν τη φορολογητέα αξία ακινήτου, που έχει προσδιορίσει η ΓΓΠΣ. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επανεκκαθάρισης η οποία συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος ΕΤΑΚ.

Οσοι αμφισβητούν τον τρόπο κατανομής του αφορολογήτου της κατοικίας για το έτος 2008 (π.χ. λόγω συνιδιοκτησίας) υποβάλλουν αίτηση επανεκκαθάρισης του φόρου με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται τα εμπράγματα δικαιώματα για τα οποία ζητείται η απαλλαγή καθώς και οι τυχόν λοιποί συνιδιοκτήτες της ίδιας δήλωσης. Ειδικά για το έτος 2008, στους έγγαμους αφαιρείται ποσό μέχρι 300.000 ευρώ επιμεριζόμενο αναλογικά μεταξύ των μεγαλυτέρων σε αξία εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατοικίας των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση.

4Οι φορολογούμενοι κάτοχοι ακινήτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης ή έχει δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία ή είναι επιταγμένο από τον Στρατό. Επειδή στα εκκαθαριστικά που στέλνει η ΓΓΠΣ δεν έχει ληφθεί υπόψη η φοροαπαλλαγή που ισχύει για τα συγκεκριμένα κτίσματα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επανεκκαθάρισης του φόρου και να προσκομίσουν στην Εφορία τα εξής δικαιολογητικά:

* Αδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

* Βεβαίωση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

* Διυπουργική Απόφαση Επίταξης, υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας.

5 Ηλεκτρονική διόρθωση λαθών: Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων που δήλωσαν οι ιδιοκτήτες στο έντυπο Ε9 και εντόπισε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων κατά την επεξεργασία των δηλώσεων ακινήτων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπολογίζει το ΕΤΑΚ, το υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει στους φορολογούμενους πολίτες επιστολήειδοποίηση στην οποία θα αναφέρονται τα λάθη και οι παραλείψεις που διαπιστώθηκαν στις δηλώσεις ακινήτων των ετών 2005-2008.

Με την εν λόγω επιστολή οι φορολογούμενοι θα καλούνται εντός 10 ημερών να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους χρησιμοποιώντας είτε το τηλεφωνικό κέντρο (call center) ή το Διαδίκτυο (www.e9.gr). Για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα απαιτούνται ο ΑΦΜ, ο ειδικός κωδικός που θα αναγράφεται στην επιστολή και ο αριθμός ειδοποίησης του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους υποβολής. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό, απαιτείται ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου που έχει δηλωθεί στο μητρώο του Τaxis.

Μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή Διαδικτύου μπορούν να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα εξής στοιχεία:

* Την κατηγορία του ακινήτου. * Τον όροφο του κτίσματος. * Την επιφάνεια του κτίσματος. * Το είδος εμπράγματος δικαιώματος.

* Το ποσοστό συνιδιοκτησίας. * Το έτος γέννησης του επικαρπωή. * Η επιφάνεια του οικοπέδου. * Ο κωδικός μεταβολής σε περίπτωση απόκτησης ή μεταβίβασης ακινήτου.

* Τα ακίνητα ειδικών συνθηκών. 6Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατον να προσδιοριστεί μέσω τηλεφωνικού κέντρου η γεωγραφική θέση ακινήτου, ο φορολογούμενος πρέπει να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή. Στον ψηφιακό χάρτη που θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή ο υπόχρεος θα επιλέγει χωροταξικά τη θέση του ακινήτου.

Οποιες άλλες διορθώσεις ή συμπληρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου θεωρούνται έγκυρες και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν στη διαδικτυακή εφαρμογή.

7Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δεν είναι δυνατόν να αναγνωσθούν ή να συντεθούν με οποιαδήποτε επεξεργασία, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει εξ αρχής δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2008. 8Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης ή εξ αρχής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ο υπόχρεος οφείλει να εκτυπώνει και να διατηρεί τη δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com