Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

ΙΟΒΕ: Σκληρά μέτρα για συνταξιούχους, μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες

«Ψαλίδι» στις συντάξεις, επώδυνα φορολογικά μέτρα όπως η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης αλλά και η νέα αύξηση των ειδικών φόρων σε καύσιμα και τσιγάρα- καθώς και διετές «πάγωμα» των προσλήψεων σε συνδυασμό με την αυστηρή συγκράτηση στις αυξήσεις των αμοιβών στο δημόσιο, προτείνει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.


Ο κ. Στουρνάρας παρουσίασε τέσσερις δέσμες μέτρων για τη μείωση των δημοσίων δαπανών, την αύξηση των κρατικών εσόδων, για την εξυγίανση χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων).

Τα κυριότερα από αυτά είναι:

· Έλεγχος των δαπανών του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

με τη θέσπιση του ακόλουθου κανόνα βιωσιμότητας (σταδιακή προσαρμογή του μέσου ποσοστού αναπλήρωσης): σε κάθε ένα από τα 13 Ταμεία, το ποσοστό μεταβολής της μέσης σύνταξης θα πρέπει να υπολείπεται του ποσοστού μεταβολής του αντίστοιχου μέσου μισθού τουλάχιστον κατά 1,5% περίπου (όσο δηλαδή η επιδείνωση του ποσοστού εξάρτησης των ηλικιωμένων από τον ενεργό πληθυσμό, αφού αφαιρεθεί η αύξηση της απασχόλησης).

Προτείνει επίσης τη σταδιακή εξομοίωση των αναλογιστικών παραμέτρων όλων των Ταμείων με αυτές του ΙΚΑ.

· Κατάργηση των περισσότερων μορφών αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων, των εξαιρέσεων και των εξωλογιστικών προσδιορισμών εισοδήματος και υπαγωγή των εισοδημάτων στην ισχύουσα φορολογική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων που χορηγούνται από το κράτος. Έναρξη της φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων με βάση βιβλία εσόδων-εξόδων και εξάλειψη της μεθόδου φορολόγησης με μοναδικούς συντελεστές.

· Αύξηση της φορολογίας καυσίμων και τσιγάρων, έτσι ώστε να προσεγγιστούν με ταχύτερο ρυθμό τα κατώτατα όρια που θέτει η Ε.Ε. (η αύξηση της τελικής τιμής των καυσίμων κατά 10% αποδίδει στον Προϋπολογισμό περίπου 800 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση της τιμής της πλέον προτιμώμενης μάρκας τσιγάρων αποδίδει στον Προϋπολογισμό περίπου 350 εκατ. ευρώ).

· Θέσπιση περιβαλλοντικού φόρου για τα αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας, με παράλληλη εισαγωγή κινήτρων για την απόσυρση τους: σε μελέτη του ΙΟΒΕ έχει εκτιμηθεί ότι η εισαγωγή περιβαλλοντικού φόρου στο ύψος του 50% των υφιστάμενων τελών κυκλοφορίας θα αποφέρει το 2009 πρόσθετα έσοδα περίπου 150 εκατ. ευρώ.

· Αναβολή της εξαγγελθείσας μείωσης των συντελεστών φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων κατά 1% μέχρι το 2014

· Μείωση στα επόμενα δύο χρόνια του συνολικού μισθολογικού κόστους του Δημόσιου Τομέα με πάγωμα όλων των προσλήψεων, με εξαίρεση τους ελάχιστους υπαλλήλους με εξειδικευμένες γνώσεις και με αυστηρή συγκράτηση των μισθών και κάθε είδους αμοιβών στο Δημόσιο τομέα.

· Σταδιακή εξομοίωση της εργατικής νομοθεσίας των ΔΕΚΟ με αυτήν που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com