Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών

Από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε οτι η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις


ως Φυσικά Πρόσωπα, Ένωση Προσώπων, ή Νομικά Πρόσωπα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών παρέχονται μέσω σχετικής εγκυκλίου του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με νεότερη εγκύκλιο θα καθοριστεί το ύψος του απαιτούμενου παραβόλου.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για το επόμενο σπουδαστικό έτος έχει καταληκτική ημερομηνία την 21η Αυγούστου 2009.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αυτοπροσώπως, είτε με συστημένο ταχυδρομείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com