Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Διαρθρωτικού χαρακτήρα μέτρα το φθινόπωρο

Την απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει μέτρα μακροπρόθεσμου και διαρθρωτικού χαρακτήρα τον Οκτώβριο, στην κατεύθυνση της πάταξης της φοροδιαφυγής και του περιορισμού των δαπανών του Δημοσίου, γνωστοποίησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, από το βήμα εκδήλωσης του ΙΟΒΕ, ο κ. Γιάννης Παπαθανασίου ως προς την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ανέφερε πως το κυβερνών κόμμα κινείται ως εξής:


1. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια νέα γενιά διασταυρώσεων, που συνδυάζουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να στοχεύσουν στις εστίες μεγάλης φοροδιαφυγής.

2. Εκσυγχρονίζουμε τη φορολογική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές και την υποκεφαλαιοδότηση των επιχειρήσεων, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα τεχνητής μεταφοράς ή εμφάνισης μειωμένων κερδών.

3. Προχωρούμε σε ανάλογες βελτιώσεις και στον τομέα του φοροελεγκτικού μηχανισμού, με ορατά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.

4. Προχωρούμε σε μια σειρά στοχευμένων μέτρων, που ήδη έχουν ανακοινωθεί, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όπως οι περιπτώσεις των κατόχων σκαφών αναψυχής, γιατρών και δικηγόρων, όπου έχουν παρατηρηθεί υψηλά επίπεδα παραβατικότητας.

5. Προχωρούμε στην ηλεκτρονική διασύνδεση των εφοριών με τις επιχειρήσεις, ώστε να ελέγχεται on line η έκδοση των τιμολογίων και να εξασφαλίζεται η διασταύρωση των στοιχείων. Σκοπός είναι να περιοριστούν οι δυνατότητες έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Επιπλέον, το νέο σύστημα θα επιτρέψει τον ακριβέστερο προσδιορισμό των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ αλλά και την απλοποίηση μιας σειράς διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Ως προς τη μείωση των δαπανών σημείωσε πως η κυβέρνηση κινείται ως εξής:

1. Προγραμματίζουμε το διαχωρισμό των υπηρεσιών συντάξεων και υγείας. Έτσι ώστε και ο έλεγχος των δαπανών να είναι αποτελεσματικότερος, αλλά και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες.

2. Προχωρούμε στην επανεξέταση των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

3. Προχωρούμε στην αυστηρότερη εφαρμογή των κριτηρίων για τη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων.

4. Προωθούμε κίνητρα για την παραμονή των εργαζομένων στην εργασία.

5. Προωθούμε μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής, που θα συνδυαστούν με τη διεκδίκηση φορολογικών και άλλων χρεών προς το δημόσιο.

6. Σχεδιάζουμε μια σειρά από διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα στόχος μας είναι να διευκολυνθεί η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της παροχής κινήτρων και της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος. Ενώ εξετάζονται και πρόσθετες παρεμβάσεις, σε περιοχές που πλήττονται εντονότερα από την ανεργία.

7. Προχωρούμε στην απελευθέρωση μιας σειράς κλειστών μέχρι σήμερα επαγγελμάτων και υπηρεσιών στα πλαίσια της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Και σχεδιάζουμε νέα μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση των αγκυλώσεων που δεσμεύουν τις αγορές.

8. Προχωρούμε στη συγχώνευση και κατάργηση φορέων του δημοσίου, με στόχο τη μείωση του αριθμού τους. Έχει ήδη ξεκινήσει το πρώτο κύμα και η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά. Πρόκειται για μια πολιτική που θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων, αλλά και σε μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

9. Προχωρά και θα ολοκληρωθεί εντός του 2009 η εγκατάσταση διπλογραφικού συστήματος σε όλους τους ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία. Μέχρι σήμερα το διπλογραφικό σύστημα έχει εγκατασταθεί σε 100 από τα 130 νοσοκομεία και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει εφαρμοστεί και στους 14 Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και στο σύνολο των 515 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού.

10. Σε όλους τους παραπάνω οργανισμούς προχωρά και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2010 η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η κατάθεση επιχειρησιακών σχεδίων. Από το 2008 τα ΔΛΠ εφαρμόζονται σε 18 νοσοκομεία. Ο στόχος είναι να φθάσουμε στα 70 μέχρι το τέλος του 2009 και στο σύνολο των 130 μέσα στο 2010. Αντίστοιχα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και για τους υπόλοιπους οργανισμούς.

11. Δημιουργείται Κεντρική Αρχή και ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σε όλα τα Υπουργεία που εποπτεύουν τους παραπάνω φορείς, ώστε να υπάρχει διαρκής και αξιόπιστος έλεγχος τόσο των δαπανών που πραγματοποιούνται όσο και των επιχειρησιακών προγραμμάτων που είναι υποχρεωμένα πλέον να καταθέτουν.

12. Θεσμοθετήθηκε η επιβολή ποινών που φθάνουν μέχρι και την έκπτωση των μη αιρετών μελών των διοικητικών συμβουλίων, που δεν υλοποιούν την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων που ανέφερα.

13. Η πληρωμή των αμοιβών στο δημόσιο από μια και μόνο Αρχή, η οποία θα φέρει και την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου. Έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιος παίρνει τι και από πού.

14. Σχεδιάζουμε την κατάρτιση ενός νέου μισθολογίου για τους νεοπροσλαμβανόμενους δημοσίους υπαλλήλους, ώστε σε βάθος χρόνου να υπάρξει εξορθολογισμός των αντίστοιχων δαπανών και οι υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, ανεξαρτήτως Υπουργείου που υπηρετούν, να έχουν τις ίδιες απολαβές

15. Προωθούμε παρέμβαση στο χώρο των δαπανών της υγείας, που αποτελούν βασική πηγή παραγωγής των δημοσίων ελλειμμάτων. Στόχος μας είναι ο έλεγχος των επιμέρους δαπανών των νοσοκομείων σε φάρμακα, αναλώσιμα υλικά και γενικώς στις προμήθειες, μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθόδων. Πέρα από τη διεξαγωγή των διαγωνισμών για τις προμήθειες, δίνουμε έμφαση στην ηλεκτρονική παρακολούθηση, τόσο της συνταγογράφησης όσο και της διάθεσής των φαρμάκων, ώστε να περιοριστεί η μάστιγα της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Το νέο σύστημα που προωθούμε, θα διασφαλίσει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αλυσίδας διακίνησης και - στην πλήρη ανάπτυξή του - θα επιτρέψει την εξοικονόμηση μέχρι και 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Ο κ. Παπαθανασίου σημείωσε πως όλες οι παραπάνω διαρθρωτικές αλλαγές βρίσκονται σήμερα υπό συστηματική επεξεργασία ώστε στα τέλη Σεπτεμβρίου το οικονομικό επιτελείο να είναι σε θέση να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη πρόταση.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επανέλαβε πως ο ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί γύρω στο μηδέν, καθώς και την εκτίμηση για έναρξη της ανάκαμψης προς το τέλος του έτους και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com