Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Επιτόκια δανείων ανάλογα με τον πελάτη θα δίνουν οι τράπεζες

ην οικονομική συμπεριφορά κάθε υποψηφίου δανειολήπτη θα βαθμολογεί ο Τειρεσίας και βάσει του αποτελέσματος οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν δάνεια με εξατομικευμένα επιτόκια. Ο Τειρεσίας παραδίδει «ελέγχους» από την Τετάρτη και το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το νέο έτος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τειρεσίας ΑΕ


Γιάννη Μούργελα, η νέα υπηρεσία θα δώσει σταδιακά τη δυνατότητα να επιβραβεύονται οι συνεπείς πελάτες με καλύτερη τιμολόγηση στα δάνεια και στις κάρτες (με επιτόκια χαμηλότερα από το μέσο όρο της αγοράς).

Η νέα αυτή υπηρεσία, που θα παρέχεται από την Τετάρτη σε πιλοτική βάση, θα έχει ως πηγές τα Αρχεία που διατηρεί σήμερα ο Τειρεσίας, δηλαδή η «μαύρη λίστα».

Με βάση τα δεδομένα αυτά θα γίνεται βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου δανειολήπτη με μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 600.

Οι τράπεζες, με την σειρά τους, θα εντάσσουν τη βαθμολογία αυτή στα αντίστοιχα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης και πιστοληπτικής διαβάθμισης που διαθέτουν και με βάση μια σειρά επιπλέον κριτηρίων, όπως για παράδειγμα το επάγγελμα του πελάτη και το εισόδημά του, θα λαμβάνουν την τελική απόφαση, όχι μόνον για το εάν θα λάβει κάποιος δάνειο ή όχι, αλλά και με ποια τιμολόγηση.

Στόχος είναι να γίνει σταδιακά πράξη η εξατομικευμένη τιμολόγηση και στους πελάτες της λιανικής, με επιβράβευση των καλοπληρωτών με χαμηλότερα επιτόκια από τα τρέχοντα στην αγορά.

Υπολογίζεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε χρονικό ορίζοντα εξαμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι τα αρχεία που τηρεί ο Τειρεσίας αφορούν:

- τα δεδομένα από το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ), την καλούμενη «μαύρη λίστα», στην οποία καταχωρίζονται -μεταξύ άλλων- δεδομένα που αφορούν ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές, και γραμμάτια σε διαταγή, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, προγράμματα πλειστηριασμών κινητών, καταγγελίες συμβάσεων καρτών, καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής πίστης και στεγαστικών δανείων καθώς και διοικητικές κυρώσεις

- το Σύστημα Υποθηκών/ Προσημειώσεων, στο οποίο καταχωρίζονται δεδομένα για υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες επί ακινήτων

- το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, η καλούμενη και «λευκή λίστα», στο οποίο καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση για δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, πιστωτικές κάρτες φυσικών προσώπων, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ και εταιρικές κάρτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com