Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Ρύθμιση οφειλών προς το Ταμείο των Ελευθέρων Επαγγελματιών

Καθορίζεται νέο σύστημα πάγιας ρύθμισης οφειλών επαγγελματιών προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ, πρώην ΤΕΒΕ) με τη δημοσίευση του Ν.3833/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ.40/τ.Α΄/15-3-2010) και ιδιαίτερα βάσει του αρ. 19.


Με τη νέα ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι που έχουν πάσης φύσεως οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ, μετά την εγγραφή τους στα μητρώα του Οργανισμού και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν εφάπαξ τις ληξιπρόθεσμες εισφορές με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου της οφειλής μέχρι τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης.

Επίσης έχουν την δυνατότητα τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών, μέχρι 18 διμηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 20% στα πρόσθετα τέλη, χωρίς προκαταβολή, ενώ το ποσό της δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, θα λάβουν βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν.3833/2010 διάρκειας ενός (1) μηνός ενώ το βιβλιάριο ασθενείας θα θεωρείται αρχικά με την υποβολή της αίτησης για ένα τρίμηνο, και στη συνέχεια ανά τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com