Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης 6.500 φαρμάκων

Αλλαγές στην τιμολόγηση 6.500 φαρμακευτικών προϊόντων φέρνει αγορανομική διάταξη του υπουργείου Οικονομίας.


Το υπουργείο αναφέρει ότι η νέα μεθοδος θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση της τιμής των φαρμάκων μέσα στο 2010 περίπου κατά 25%, μείωση της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης και των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων, που αναμένεται να ξεπεράσει το 1,4 δις ευρώ ετησίως. Επίσης, υποστηρίζει ότι η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών Φαρμάκου αντί της προσκόμισης των τιμών από τις φαρμακοβιομηχανίες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαφάνεια στη διαδικασία προσδιορισμού τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση τις 3 χαμηλότερες τιμές των χωρών της Ε.Ε. που εκδίδουν και ανακοινώνουν επίσημα στοιχεία, ενώ οι τιμές όλων των φαρμακευτικών προϊόντων επανεξετάζονται και ανατιμολογούνται από την υπηρεσία τρεις φορές το χρόνο. Οι χώρες για τις οποίες υφίστανται επίσημα στοιχεία ανακοινώνονται στο 1ο δελτίο κάθε έτους.

Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου, έναντι του ογδόντα τοις εκατό (80%) που ίσχυε μέχρι και σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com