Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

«Όχι» ΣτΕ στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ χωρίς τη μεταφορά πόρων

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Η απόφαση αφορά στη μεταφορά πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, μέσω Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο κρίθηκε παράνομο και ακυρώθηκε από το Ε' Τμήμα του ΣτΕ.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να προηγηθεί και ερώτημα.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος και τις αρχές της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α' και β' βαθμού) "για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και για την κατανομή των τοπικών υποθέσεων στους επί μέρους βαθμούς απαιτείται πριν το αρμόδιο όργανο ασκήσει την κανονιστική του αρμοδιότητα να απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τον ΟΤΑ στον οποίο πρόκειται να μεταβιβασθούν οι αρμοδιότητες προκειμένου να ζητηθεί η γνώμη του για τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com