Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Σε εφαρμογή τον Ιούνιο ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Τον Ιούνιο τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) μετά την υπογραφή του από τους συναρμόδιους υπουργούς. Ο κανονισμός αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, προβλέπει ενεργειακές επιθεωρήσεις στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα, όταν πωλούνται ή ενοικιάζονται και κατάταξη των κτιρίων ανάλογα με την ενεργειακή τους συμπεριφορά.


Η κατάταξη επιτρέπει στους χρήστες - ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές - να γνωρίζουν τις δαπάνες που θα καταβάλουν, μεταξύ άλλων, για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, θέρμανση νερού.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με τον κανονισμό προβλέπεται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το πιστοποιητικό θα ισχύει για 10 χρόνια. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοραπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση ενοικίασης εννέα μήνες μετά.

Η τιμή βάσης για το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών για τις κατοικίες, όπως έχει ανακοινώσει η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, θα είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό.

Εξάλλου, μεταξύ άλλων, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα εγγραφούν σε Μητρώο που θα τηρείται στο υπουργείο.

Η κατάταξη θα γίνεται με βάση το λόγο της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΚΑ, θεσμοθετείται η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Η μελέτη αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά.

Η εκπόνηση θα βασίζεται στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ως κτίριο αναφοράς ορίζεται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ακόμη, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι τα οφέλη από τον κανονισμό είναι πολυδιάστατα.

Σε οικονομικό επίπεδο περιλαμβάνουν τον περιορισμ των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων και την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Σε κοινωνικό επίπεδο, ο κανονισμός, όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, προωθεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τέλος, τα περιβαλλοντικά οφέλη εμπεριέχουν τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com