Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Συνάντηση με Παπανδρέου και Ραγκούση ζητούν οι νομάρχες

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Ραγκούση ζητούν οι νομάρχες, που επιθυμούν να παραλάβουν το σχέδιο νόμου για τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, πριν κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή.


Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δ.σ. της ΕΝΑΕ, αποφασίστηκε η σύγκληση των νομαρχών το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου.

Επίσης, το δ.σ. αποφάσισε να προσφύγει σε έκτακτο συνέδριο για τον «Καλλικράτη», ώστε να συζητηθούν πιο διεξοδικά οι λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα οικονομικά και τις αρμοδιότητες του β' βαθμού της αυτοδιοίκησης, τους αιρετούς περιφερειάρχες.

Η επιστολή της ΕΝΑΕ προς τον πρωθυπουργό:

Προς:
Αξιότιμο Πρωθυπουργό
Κο Γεώργιο Παπανδρέου

Θέμα: Ζητήματα της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Είναι δεδομένη σε όλους μας η επίγνωση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που περνά η χώρα μας. Μιας κρίσης που απαιτεί θυσίες απ’ όλους μας αλλά και δύσκολες πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στο δρόμο της ανάπτυξης.
Σε αυτή την κρίσιμη καμπή η υλοποίηση των προγραμματικών σας δεσμεύσεων για την Διοικητική Μεταρρύθμιση του κράτους είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε.
Τον Ιανουάριο που πέρασε, εξαγγείλατε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και διά του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κου Γιάννη Ραγκούση, το πρόγραμμα «Καλλικράτης», για τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Όπως τονίσατε, μεταξύ άλλων, με την επιχειρούμενη δομική αλλαγή, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αναδεικνύεται ως το θεσμικό πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και αναλαμβάνει τον ενιαίο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας και την διαχείριση των ΠΕΠ. Ακόμη επισημάνατε ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραμματισμού, ενώ κομβικός καθίσταται ο ρόλος της ως προς τα έργα και τις υποδομές.
Ενώ τo πρόγραμμα «Καλλικράτης» βρίσκεται σε εξέλιξη, στις 24 Μαρτίου ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Αν και ο εν λόγω νόμος είναι απολύτως συναφής με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αφού σκοπός του είναι η αποτελεσματική υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω της ταχείας απελευθέρωσης των κοινοτικών κονδυλίων και η διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος, εντούτοις η Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση είναι παντελώς απούσα, από οποιαδήποτε διάταξη του νομοσχεδίου αφορά το σχεδιασμό, προγραμματι σμό και υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Τόσο ο καθετοποιημένος συγκεντρωτισμός όσο και έλλειψη δημοκρατικού προγραμματισμού κυριαρχούν σ’ αυτό. Μεταξύ άλλων και όλως ενδεικτικά επισημαίνουμε, ότι στις οριζόμενες από το νόμο Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης και στις Διαχειριστικές Αρχές η Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση απουσιάζει προκλητικά.
Είναι εύλογο ότι η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που βρίσκονται σε αναντιστοιχία ακόμη και σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και τις στοχεύσεις της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του προγράμματος «Καλλικράτης», μας δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς και αμφιβολίες αναφορικά με την επιτυχία του εγχειρήματος.
Έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους ότι προσδοκία μας είναι η επιτυχία των στόχων της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και σ’ αυτή εμμένουμε. Συντασσόμεθα με τις διακηρύξεις σας για την θεσμοθέτηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ως βασικού πυλώνα του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει -πάση θυσία- να κερδηθεί.
Κι όμως τα μηνύματα δεν δείχνουν ελπιδοφόρα – αντιθέτως αναδύονται προβληματισμοί. Η προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση για το ΕΣΠΑ, κινείται διαμετρικά αντίθετα προς τους στόχους του «Καλλικράτη» αλλά και το ερώτημα περί χρηματοδότησης της εφαρμογής του σχεδίου εξακολουθεί να πλανάται.
Περαιτέρω αν και μας δηλώθηκε ότι το νομοσχέδιο επί του προγράμματος «Καλλικράτης» θα αποτελούσε αντικείμενο «συνδιαμόρφωσης» μεταξύ του αρμοδίου Υπουργού και ημών, με διεξοδική συζήτηση και διατύπωση απόψεων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η αμοιβαία προσέγγιση και η μεταξύ μας συμφωνία, εντούτοις τα δεδομένα είναι διαφορετικά.
Ουδέποτε κληθήκαμε προς διάλογο και ανταλλαγή απόψεων επί συγκεκριμένου θεματολογίου, επί συγκεκριμένης προερχομένης από το Υπουργείο, γραπτής πρότασης – στις μέχρι σήμερα, τρεις, συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου σας. Από την πλευρά μας καταθέσαμε, έγγραφες, συγκεκριμένες και πλήρεις προτάσεις και ουδέποτε έγινε ουσιαστική συζήτηση επ&r squo; αυτών.
Αν και ήδη έχει γνωστό ότι εντός του Απριλίου θα δοθεί προς διαβούλευση το κείμενο του νομοσχεδίου του «Καλλικράτη» εντούτοις αφενός ουδέποτε και ουδεμία «συνδιαμόρφωση» μεταξύ μας προηγήθηκε αφετέρου ούτε ψήγμα προσχεδίου νομοθετικής πρότασης εκ μέρους του Υπουργείου γνωστοποιήθηκε.
Για τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου που αφορούν τη μέλλουσα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – αρμοδιότητες, φορολογική μεταρρύθμιση /πόροι, επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμογής - ουδεμία νύξη έχει γίνει και ουδεμία –ουσιαστική- απάντηση επί των αιτιάσεών μας έχουμε λάβει.
Τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (σημαντική μείωση εκταμιεύσεων των ΚΑΠ, έλλειψη χρηματοδότησης για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, κ.ά.), μας οδηγούν σε απόγνωση αφού διαρκώς επιδεινώνονται και επιπλέον ανακύπτουν νέα. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης (Ν. 3833/2010) έχουν οδηγήσει σε πλήρη λειτουργική αδράνεια μεγάλα τμήματα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων – η περικοπή των εκτός έδρας μετακινήσεων και των ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων των εργαζομένων στα Προγράμματα Ποιοτικού Ελέγχου / Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου / Αγροτοπεριβαλλοντικά Προγράμματα, καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Η περιφέρεια ήδη κλυδωνίζεται από τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Νέων Γεωργών και Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13 (Α.Μπαλτατζής).
Ζητάμε να λάβουμε εγκαίρως και για εύλογο χρονικό διάστημα προ της ανάρτησής του για δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του προγράμματος «Καλλικράτης», προκειμένου να μπορέσουμε έστω και την ύστατη ώρα να τοποθετηθούμε επ’ αυτού.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
ελπίζουμε ότι οι βασιμότατες και αγωνιώδεις ανησυχίες μας που θέτουν στο περιθώριο το δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης να λυθούν σύντομα με την προσωπική σας παρέμβαση. Άλλωστε οι στόχοι μας είναι κοινοί. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα βγει σύντομα από την κρίση, προσδοκούμε μια χώρα που θα οδηγηθεί στο δρόμο της ανάπτυξης και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Σας παρακαλούμε να μας δεχθείτε σε συνάντηση για να μας δώσετε την ευκαιρία να σας εκφράσουμε και διά ζώσης τα προβλήματα και τις αγωνίες μας.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Δράκος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com