Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Υπεγράφησαν οι τετραετείς προϋπολογισμοί των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Υπεγράφησαν για πρώτη φορά οι τετραετείς ακαδημαϊκοί – αναπτυξιακοί προγραμματισμοί όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας από τους πρυτάνεις των ΑΕΙ, τους Προέδρους των ΑΕΙ και τον υπουργό Παιδείας.


Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, η διαμόρφωση τετραετών ακαδημαϊκών-αναπτυξιακών προγραμματισμών υλοποιείται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν. 3549/2007.

Οι ακαδημαϊκοί – αναπτυξιακοί τετραετείς προγραμματισμοί περιλαμβάνουν τα έργα υποδομής και εξοπλισμών των ΑΕΙ, τις λειτουργικές τους δαπάνες καθώς και τον αριθμό του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που θα προσληφθεί. Συγκεκριμένα, προβέπονται τα εξής:

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

► Σε ό,τι αφορά στα Πανεπιστήμια:

* α) Για την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού (λειτουργικές δαπάνες) θα διατεθούν την επόμενη τετραετία 1,07 δισ. ευρώ.
* β) για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εξοπλισμών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΕΙ θα διατεθούν πόροι ύψους 494 εκατ. ευρώ.
* γ) για τη φοιτητική μέριμνα θα διατεθούν 126,5 εκατ. ευρώ.
* δ) για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα θα διατεθούν 173 εκατ. ευρώ.

► Σε ό,τι αφορά στα ΤΕΙ:

* α) Για την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού (λειτουργικές δαπάνες) θα διατεθούν την επόμενη τετραετία 720 εκατ. ευρώ.
* β) για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εξοπλισμών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα διατεθούν πόροι ύψους 130 εκατ. ευρώ.
* γ) για τη σπουδαστική μέριμνα θα διατεθούν 110 εκατ. ευρώ.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Στα Πανεπιστήμια, θα δοθούν πιστώσεις για την πρόσληψη 700 νέων μελών ΔΕΠ, 400 μελών ΕΕΔΙΠ, 800 μελών ΕΤΕΠ και 100 Διοικητικών Υπαλλήλων.

• Στα ΤΕΙ, θα δοθούν πιστώσεις για την πρόσληψη 800 μελών ΕΠ, 300 μελών ΕΤΠ και 100 Διοικητικών Υπαλλήλων.

• Για έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίων (ΠΔ 407/80) θα δοθούν πιστώσεις για το 2009 για 900 προσλήψεις, για το 2010 για 750 προσλήψεις, για το 2011 για 500 προσλήψεις και τέλος για το 2012 για 250 προσλήψεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com