Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Fast track και για τον... μάνατζερ του fast track

Μέσα σε μία εβδομάδα θα πρέπει να καταθέσουν τα χαρτιά τους οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του προέδρου της εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα». Πρόκειται για το φορέα που θα αναλάβει την εφαρμογή του fast track.


Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση δημοσιεύθηκε σήμερα από τον υπουργό Επικρατείας, Χαρ. Παμπούκη. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 7 Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος θα εισηγείται στην διυπουργική επιτροπή για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στη διαδικασία ταχείας προώθησης, ενώ θα έχει αρμοδιότητες που θα αφορούν και στο στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων, στις διεθνείς σχέσεις με τους υποψήφιους επενδυτές και στις στρατηγικές επενδύσεις.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Ελληνική ιθαγένεια.

2) Κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3) Σημαντική διοικητική εμπειρία σε υψηλόβαθμη αντίστοιχη θέση Διοίκησης.

4) Σημαντική διεθνή εμπειρία στο οικονομικό επενδυτικό περιβάλλον και τις διεθνείς σχέσεις.

5) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και άλλης μιας βασικής ξένης γλώσσας.

6) Να μην έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή άλλη ενεργή επαγγελματική σχέση με φορείς υλοποίησης στρατηγικών ή άλλων επενδύσεων που να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα του Προέδρου της εταιρείας.

7) Λευκό ποινικό μητρώο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com