Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Πώς μπαίνω στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Πιο δελεαστική από ποτέ μοιάζει η ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ ύστερα και από τις νέες αυξημένες τιμές που ανακοινώθηκαν. Οι καταναλωτές έχουν προθεσμία να ενταχθούν σε αυτό μέχρι 31 Ιανουαρίου (για να ωφεληθούν άμεσα) και να κερδίσουν έτσι ονομαστική έκπτωση από 10% έως και 20% στον λογαριασμό του ηλεκτρικού, εφόσον η κατανάλωση είναι εντός του προκαθορισμένου, από το ΥΠΕΚΑ, πλαισίου. Δείτε τις προϋποθέσεις ένταξης στα δύο Κοινωνικά Τιμολόγια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικούς πίνακες με το ποσό που θα γλιτώσετε από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού.Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) αφορά αποκλειστικά σε κύρια κατοικία που το όνομα του λογαριασμού είναι στο όνομα του δικαιούχου ή συζύγου και παρέχεται υπό προϋποθέσεις, οι οποίες διαφέρουν ανά ομάδα δικαιούχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι όποιος υπερβεί το ανώτατο όριο κατανάλωσης, χάνει τελείως την έκπτωση του ΚΟΤ, ενώ οι κιλοβατώρες αφορούν σε κατανάλωση ημέρας και μόνο. Η εκτιμώμενη έκπτωση είναι από 10% για τους δικαιούχους του ΚΟΤ1 έως 20% για αυτούς τους ΚΟΤ2.

Εάν, όμως, συνυπολογιστεί η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2011, η έκπτωση μπορεί να φτάσει σε τωρινές τιμές μέχρι και το 20-30%. Θα πρέπει να σημειωθεί πως και τα δύο ΚΟΤ ισχύουν σε κατανάλωση από 0-800 KWh, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η έκπτωση επιβάλλεται στο "φθηνό" ρεύμα καθώς από τις 801 KWh και πάνω οι χρεώσεις αυξάνονται.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

→Άτομα με χαμηλό εισόδημα (ΚΟΤ1 δικαιούνται έκπτωση 10%)

• Να έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο των μισθωτών - συνταξιούχων, δηλαδή τις 12.000 κατ΄ άτομο. ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση που έχετε ένα ή δυο παιδιά, το αφορολόγητο όριο, αυξάνεται, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, κατά 1.000 ευρώ το παιδί και όχι 1.500 που ισχύει για το αφορολόγητο των δηλώσεων εισοδήματος.

Σε αυτήν την περίπτωση οι τιμές του Κοινωνικού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 KWh, και για συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200 KWh και μικρότερη από 1.000 KWh. Οι πρώτες 800 KWh τιμολογούνται με το ΚΟΤ και οι υπόλοιπες 200 με το ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

→ Τρίτεκνοι (ΚΟΤ1 δικαιούνται έκπτωση 10%)

•Θα πρέπει ο αιτών να είναι τρίτεκνος με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων δηλαδή 23.500 ευρώ.

Σε αυτήν την περίπτωση οι τιμές του Κοινωνικού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 KWh, για συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200kWh έως1.200 KWh. Οι πρώτες 800 KWh τιμολογούνται με το ΚΟΤ και οι υπόλοιπες 400 με το ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

→ Άτομα με αναπηρία (ΚΟΤ2 δικαιούνται έκπτωση 20%)

•Θα πρέπει ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία μεγαλύτερη από 67% ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία μεγαλύτερη από 67% και

•To οικογενειακό εισόδημα του να είναι μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο, όπως αυτό διαμορφώνεται, με τον συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογενείας με αναπηρία 67% και άνω.

Σε αυτήν την περίπτωση οι τιμές του Κοινωνικού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800 KWh, και για συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200 KWh έως 1.200 KWh. Οι πρώτες 800 KWh τιμολογούνται με το ΚΟΤ και οι υπόλοιπες 400 με το ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

→Μακροχρόνια άνεργοι (ΚΟΤ2 δικαιούνται έκπτωση 20%)

•Θα πρέπει ο αιτών είναι άνεργος για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες στις 30 Νοεμβρίου του 2010 με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από τις 12.000 ευρώ.

Σε αυτήν την περίπτωση οι τιμές του Κοινωνικού Τιμολογίου εφαρμόζονται στις πρώτες 800kWh, και για συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200kWh έως 1.000kWh. Οι πρώτες 800 kWh τιμολογούνται με το ΚΟΤ και οι υπόλοιπες 200 με το ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Τα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης στην ιστοσελίδα (δείτε το σύνδεσμο στη στήλη δεξιά) ή μέσω τηλεφώνου είναι:

- Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (απαιτείται η δεύτερη σελίδα που αφορά τα δημοτικά τέλη κλπ) με ημερομηνία έκδοσης οπωσδήποτε μεταγενέστερη της 27/9/2010

- ΑΦΜ του αιτούντος και του/της συζύγου

-Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Τα δικαιολογητικά για υποβολή στα ΚΕΠ περιλαμβάνουν επιπλέον την ταυτότητα του δικαιούχου ή, αν υποβληθεί η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Οι εκπτώσεις με βάση τα νέα τιμολόγια

Προσεγγιστικά οι μειώσεις ανά λογαριασμό τετραμήνου θα έχουν ως εξής και για τους δύο τύπους Κοινωνικού Τιμολογίου. Σημειώνεται πως δεν έχουν συνυπολογιστεί τα πάγια τέλη, τα οποία μένουν σταθερά. Επίσης η κατανάλωση έχει υπολογιστεί μόνο για τις πρώτες 800 KWh στις οποίες παρέχεται και η έκπτωση. Στην πράξη δηλαδή η μείωση σε ευρώ θα είναι ίδια αλλά ο λογαριασμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, αφού θα έχουν συνυπολογισθεί οι επιπλέον των 800 κιλοβατώρες, που χρεώνονται με τα ακριβότερα τιμολόγια και δεν δικαιούνται έκπτωσης.

Μονοφασική Τριφασική
Τιμή ενέργειας/KWh 0,07957 0,08514
Σύνολο λογαριασμού (800 KWh) 63,656 ευρώ 68,11 ευρώ
Έκπτωση ΚΟΤ1 6,36 ευρώ 6,81 ευρώ
Έκπτωση ΚΟΤ2 12,7312 ευρώ 13,622 ευρώ
Πόσους καταναλωτές αφορά

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ, οι μικροί καταναλωτές (έως 1.200 KWh) είναι περίπου 2,5 εκατ.. Η ερώτηση στο γιατί μόλις 170.000 έχουν κάνει αίτηση μέχρι σήμερα δεν μπορεί να απαντηθεί από τους επίσημους φορείς που επιμένουν ότι ο τελικός αριθμός των αιτήσεων θα προσεγγίσει τα 2,5 εκατ.

Κατανάλωση Aριθμός καταναλωτών
0-800 2.816.738
801-1.600 1.944.861
1.601-2.000 412.249
2.001-3.000 304.057
>3.001 85.161
Προθεσμίες

Στην πράξη μπορεί ανά πάσα στιγμή, κάποιος να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο. Για να ωφεληθεί όμως από τον πρώτο λογαριασμό του 2011 (1η Ιανουαρίου) θα πρέπει η αίτηση να έχει κατατεθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο παρέχονται στα τηλεφωνικά κέντρα του ΥΠΕΚΑ (τηλέφωνο: 210 – 9797400) και της ΔΕΗ (210 – 9298000), στα καταστήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, στα ΚΕΠ (μετά τις 18/10/2010) αλλά και στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=575) και της ΔΕΗ (www.dei.gr).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com