Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Νέοι αντιδήμαρχοι δήμου Μίκρας Θεσσαλονίκης

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Μίκρας Θεσσαλονίκης για το 2010.

Είναι οι:


Δημήτρης Δούκας

1. Εποπτεία της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών (έσοδα, δαπάνες, προμήθειες), συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.

2. Εποπτεία της λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος και του συντονισμού του τομέα περιβάλλοντος.

3. Εποπτεία του Γραφείου Προγραμματισμού και Επικοινωνίας και ιδιαίτερα το συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου, αναφορικά με τη συμμετοχή του σε χρηματοδοτικά προγράμματα (όπως το Ε.Σ.Π.Α.).

4. Εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας.

5. Εποπτεία του Γραφείου Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

6. Ευθύνη των διοικητικών αποβολών. 7

. Παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμματικών συμβάσεων.

8. Εποπτεία και συντονισμό της χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού χαρακτήρα.

9. Παραλαβή των δικογράφων που απευθύνονται στο Δήμο ή σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής (άρθρ. 49 παρ. 3 ΚΔΔ, άρθρ. 126 παρ. 11 ΚΠΔ, άρθρ. 156 παρ. 4 ΚΠΔ κλπ.).

10. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση φωτοαντιγράφων (άρθρ. 11 Ν. 2690/99).

11. Έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων.

12. Έκδοση αδειών ταφής.

13. Έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

14. Έκδοση πιστοποιητικών από τα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων.

15. Έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π., μόνο του Δ.Δ. Τριλόφου.

16. Βεβαίωση των υπευθύνων δηλώσεων στοιχείων ακινήτου για Δ.Τ., Δ.Φ., Τ.Α.Π.

Αργύρης Μωραΐτης

1.Εποπτεία και συντονισμό του τομέα πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών προγραμμάτων.

2. Εποπτεία και συντονισμό των υπηρεσιών που αφορούν στον ηλεκτροφωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

3. Εποπτεία και συντονισμό της συντήρησης και λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων του Δήμου.

4. Συντονισμό των υπηρεσιών που αφορούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης.

5. Συντονισμό των υπηρεσιών για τη σήμανση, την ονοματοδοσία και την αριθμοδότηση των οδών των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου.

6. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων (άρθρ. 11 Ν. 2690/99).

7. Έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων.

8. Έκδοση αδειών ταφής.

9. Έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

10. Έκδοση πιστοποιητικών από τα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων.

11. Έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π. για το τοπικό διαμέρισμα Πλαγιαρίου.

12. Βεβαίωση των υπεύθυνων δηλώσεων στοιχείων ακινήτου για Δ.Τ., Δ.Φ., Τ.Α.Π.

13. Εποπτεία χορήγησης αδειών εισόδου - εξόδου κατοικιών.

14. Εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς.

Κωνσταντίνος Μπίκος

1. Εποπτεία των εργασιών που αφορούν στην αποκομιδή δημοτικών απορριμμάτων, την ανακύκλωση, τις συντηρήσεις νεκροταφείων, καθώς και την εποπτεία και το συντονισμό του εργατοτεχνικού προσωπικού.

2. Εποπτεία και συντονισμό των έργων οδοποιίας και αγροτικής οδοποιίας.

3. Εποπτεία και συντονισμό μικρών έργων.

4. Εποπτεία και συντονισμό θεμάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων.

5. Παραλαβή των δικογράφων που απευθύνονται στο Δήμο ή σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής (άρθρ. 49 παρ. 3 ΚΔΔ , άρθρ. 126 παρ. 11 ΚΠΔ , άρθρ. 156 παρ. 4 ΚΠΔ κλπ.).

6. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση φωτοαντιγράφων (άρθρ. 11 Ν. 2690/99).

7. Έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων.

8. Έκδοση αδειών ταφής.

9. Έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

10. Έκδοση πιστοποιητικών από τα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων.

11. Έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π. για τα τοπικά διαμερίσματα Πλαγιαρίου, Καρδίας και Κάτω Σχολαρίου.

12. Βεβαίωση των υπευθύνων δηλώσεων στοιχείων ακινήτου για Δ.Τ., Δ.Φ., Τ.Α.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com