Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Αρνητικός ο ρυθμός χορήγησης δανείων στους ιδιώτες

Τα νοικοκυριά, χρωστούν στις τράπεζες λιγότερα απ' ότι πέρυσι τέτοιο καιρό καθώς για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε κάτω από το μηδέν.


Το υπόλοιπο των δανείων σε ιδιώτες, διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 117,8 δισ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση 0,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Στα στεγαστικά δάνεια, η πιστωτική επέκταση έχει πλησιάσει πλέον στο μηδέν (+0,7%) με το υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,957 δισ. ευρώ. Στα καταναλωτικά δάνεια, ο ετήσιος ρυθμός ήταν ούτως ή άλλως αρνητικός. Το υπόλοιπο, περιορίστηκε στα 35,609 δισ. ευρώ με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο -2,3%.
Στις επιχειρήσεις, το υπόλοιπο των δανείων διαμορφώνεται στα 126,988 δισ. ευρώ με τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης να παραμένει μεν θετικός (+2,2%) αλλά να φθίνει συνεχώς.
Συνολικά, τα υπόλοιπα δανείων που έχουν χορηγηθεί στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκαν τον Οκτώβριο του 2010 στα 260,992 δισ. ευρώ αυξημένα μόλις κατά 1% σε σχέση με πέρυσι.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ:

ΔΕΚ. 2009 ΣΕΠΤ.2010 ΟΚΤ.2010
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 253.379 261.747 260.992
μηνιαία καθαρή ροή 1.888 1.009 -661
(%) 12μηνη μεταβολή 4,1% 1,2% 1,0%

ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 133.745 127.147 126.988
μηνιαία καθαρή ροή 1.182 1.114 -387
(%) 12μηνη μεταβολή 5,1% 2,3% 2,2%
1. Γεωργία
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 3.962 2.155 2.051
(%) 12μηνη μεταβολή 3,7% 1,2% 0,8%
2. Βιομηχανία
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 23.685 25.332 25.542
(%) 12μηνη μεταβολή -3,5% -1,9% -0,8%
3. Εμπόριο
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 33.519 25.873 25.663
(%) 12μηνη μεταβολή 4,2% -2,3% -1,9%
4. Τουρισμός
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 7.358 7.272 7.237
(%) 12μηνη μεταβολή 7,8% 4,5% 4,3%
5. Ναυτιλία
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 10.031 17.798 17.141
(%) 12μηνη μεταβολή 4,0% 8,2% 7,3%
6. Λοιπά χρηματ/κά ιδρύματα
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 6.125 6.439 6.408
(%) 12μηνη μεταβολή 5,8% 2,4% 4,2%
7. Κατασκευές
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 11.441 10.922 11.216
(%) 12μηνη μεταβολή 2,7% 3,3% 2,7%
8. Ηλεκτρισμός - Φωταέριο - Ύδρευση
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 4.021 4.783 4.684
(%) 12μηνη μεταβολή 14,7% 26,1% 23,7%
9. Επικοινωνίες, Μεταφορές πλην Ναυτιλίας(3)
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 5.791 4.406 5.383
(%) 12μηνη μεταβολή 25,5% -0,6% -0,5%
10. Λοιπά
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 27.811 22.166 21.663
(%) 12μηνη μεταβολή 10,2% 6,1% 4,6%

IIΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (2)


Υπόλοιπο χρηματοδότησης 15.491 16.196
μηνιαία καθαρή ροή 64 -150
(%) 12μηνη μεταβολή 1,3% 0,1%

ΙV. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ


Υπόλοιπο χρηματοδότησης 119.635 119.108 117.808
μηνιαία καθαρή ροή 705 -169 -123
(%) 12μηνη μεταβολή 3,1% 0,1% -0,1%

1. Στεγαστικά
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 80.559 81.125 79.957
μηνιαία καθαρή ροή 507 -66 -91
(%) 12μηνη μεταβολή 3,7% 1,0% 0,7%

2. Καταναλωτικά
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 36.044 35.822 35.609
μηνιαία καθαρή ροή 144 -162 -113
(%) 12μηνη μεταβολή 2,0% -2,1% -2,3%

3. Λοιπά
Υπόλοιπο χρηματοδότησης 3.032 2.161 2.242
μηνιαία καθαρή ροή 54 59 81
(%) 12μηνη μεταβολή -1,1% 1,6% 4,2%


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com