Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Γνωμοδότηση υπέρ των συμβασιούχων από τον Άρειο Πάγο

Τη συμμόρφωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ με τις προσωρινές διαταγές των δικαστηρίων, που επιβάλουν την παραμονή των συμβασιούχων στην εργασία τους, ζητά, με γνωμοδότησή του, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Κολιοκώστας.Η υπ΄ αριθμ. 7/2010 γνωμοδότηση του αντιεισαγγελέα εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική γνωμοδότηση, η άρνηση των υπευθύνων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου να συμμορφωθούν στις προσωρινές διαταγές παραβιάζει τα άρθρα 20, 28 και 95 του Συντάγματος, το άρθρο 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο αντιεισαγγελέας προσθέτει οι όσοι αρνούνται να εφαρμόσουν τις προσωρινές διαταγές απειλούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Όπως τονίζεται στη γνωμοδότηση, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να εγκρίνει τα χρηματικά εντάλματα των συμβασιούχων για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προσωρινή διαταγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com