Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Στον πάτο της Ε.Ε. οι φορολογικές εισπράξεις στην Ελλάδα

Συνεχίζεται η απόκλιση μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. στα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ καθώς στην Ε.Ε. μειώνονται 1,5% στην οκταετία 2000-2008 την ώρα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2% σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat. Σε κάθε περίπτωση ο μέσος όρος των φορολογικών εισπράξεων στην Ε.Ε. είναι 39,7% ενώ στην Ελλάδα τα έσοδα εμφανίζονται κατά 7,1% λιγότερα στο 32,6%, φέρνοντας την χώρα στις τελευταίες θέσεις της λίστας των 27 κρατών.Η μείωση 2% στις εισπράξεις της Ελλάδας προκύπτει από το 32,6% του ΑΕΠ του 2008 σε σύγκριση με το 34,6% που ήταν το 2000.

Όσον αφορά στους επιμέρους τομείς φορολογίας, σε αυτόν της εργασίας ο μέσος συντελεστής της Ε.Ε. είναι 34,4 για το 2008 ενώ στην Ελλάδα είναι στο 37. Οι φόροι στην κατανάλωση στην Ε.Ε. είναι 20,8 κατά μέσο όρο ενώ στην Ελλάδα στο 15 ενώ ο φόρος κεφαλαίου στην Ε.Ε. είναι 27,2 την ώρα που για την Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα.

Φορολογία εισοδήματος

Υψηλά είναι η Ελλάδα στην λίστα με τους φόρους προσωπικού εισοδήματος, την ώρα που την υψηλότερη φορολόγηση έχει η Σουηδία με 56,4%, το Βέλγιο με 53,7% και η Ολλανδία με 52%. Στη φορολογία του ατομικού εισοδήματος η Ελλάδα έχει 45%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 42,4. Στη διάρκεια της δεκαετίας 2000-2010, η Ελλάδα έχει διατηρήσει αμετάβλητο το συντελεστή φορολόγησης στο προσωπικό εισόδημα ενώ κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. μειώνεται 6%.

Αντίθετα στην φορολόγηση των εταιρειών η Ελλάδα έχει χαμηλότερο συντελεστή από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 25,7 καθώς οι εταιρείες απολαμβάνουν φορολόγηση με 24%. Στη διάρκεια της δεκαετίας, η Ελλάδα έχει μειώσει κατά 16 μονάδες τον συντελεστή φορολόγησης των εταιρειών ενώ κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. έχουν μειωθεί 9,2 μονάδες.

ΦΠΑ

Στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, η Ελλάδα σημειώνει την μεγαλύτερη αύξηση στη δεκαετία 2000-2010 καθώς έχει αυξηθεί κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Υψηλότερο ΦΠΑ έχουν μόνο η Σουηδία και η Ουγγαρία.

Δείτε τον πίνακα με τα στοιχεία για τον ΦΠΑ

2000 2009 2010 Διαφορά

2000-2010

EU27* 19,2 19,8 20,2 1
Belgium 21.0 21.0 21.0 0.0
Bulgaria 20.0 20.0 20.0 0.0
Czech Republic 22.0 19.0 20.0 -2.0
Denmark 25.0 25.0 25.0 0.0
Germany 16.0 19.0 19.0 3
Estonia 18.0 20.0 20.0 2
Ireland 21.0 21,5 21.0 0.0
Greece 18.0 19.0 23.0 5
Spain 16.0 16.0 18.0 2
France 19,6 19,6 19,6 0.0
Italy 20.0 20.0 20.0 0.0
Cyprus 10 15 15.0 5
Latvia 18.0 21.0 21.0 3
Lithuania 18.0 19.0 21.0 3
Luxembourg 15.0 15.0 15.0 0.0
Hungary 25.0 25.0 25.0 0.0
Malta 15.0 18.0 18.0 3
Netherlands 17,5 19.0 19.0 5
Austria 20.0 20.0 20.0 0.0
Poland 22.0 22.0 22.0 0.0
Portugal 17.0 20.0 20.0 3
Romania 19.0 19.0 19.0 0.0
Slovenia 19.0 20.0 20.0 1
Slovakia 23.0 19.0 19.0 -4.0
Finland 22.0 22.0 23.0 1
Sweden 25.0 25.0 25.0 0.0
United Kingdom 17,5 15.0 17,5 0.0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com