Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Στο Ευρωπαϊκο δικαστήριο η Ελλάδα για τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έξι κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα διότι όπως υποστηρίζει παρέλειψαν να εκδώσουν νέες ή αναπροσαρμοσμένες άδειες για πάνω από 1.500 βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο έδαφος τους.


Οι παραβάσεις, για τις οποίες εκτός της Ελλάδας κατηγορούνται η Δανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία, αφορούν οδηγία της ΕΕ, στόχος της οποίας είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των βιομηχανικών εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο νερό και στο έδαφος.

Η οδηγία υποχρέωνε τα κράτη μέλη να εκδώσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007 νέες άδειες ή να επανεξετάσουν, και όπου απαιτείται να αναπροσαρμόσουν τις υφιστάμενες άδειες για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν πριν από τις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος, Σταύρος Δήμας, δήλωσε πως : “Έχουν περάσει δύο χρόνια από την εκπνοή της προθεσμίας για την αδειοδότηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που θα εξασφάλιζε την ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκπομπών, αλλά σε έξι κράτη μέλη, πάνω από 1.500 εγκαταστάσεις συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Αυτό είναι απαράδεκτο και η Επιτροπή θα κινήσει τις διαδικασίες για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της νομοθεσίας για τις βιομηχανικές εκπομπές”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com