Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Παραδόθηκε η έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το 2009.


"Θεωρούμε όλοι, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε, πως η αξιολόγηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για οποιοδήποτε συλλογικό φορέα, οποιοδήποτε ίδρυμα αλλά και για κάθε άτομο. Η λειτουργία της Αρχής και η εργασία που κάνετε είναι πολύτιμη σε ότι αφορά και τον σχεδιασμό αλλά και τον ανασχεδιασμό που πρέπει να γίνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ειδικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα", δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Φιλ. Πετσάλνικος.

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) ιδρύθηκε με το Νόμο 3374/2005 και έχει ως αποστολή την υποστήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου τους, την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, την προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα και την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com