Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Ξεκίνησε η αξιολόγηση των προτάσεων του νέου επενδυτικού νόμου

Ξεκίνησε η αξιολόγηση των σχεδίων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Αύγουστο, ώστε τα πρώτα αποτελέσματα να ανακοινωθούν το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου.
Στον πρώτο κύκλο υποβολής και σε διάστημα ενός μήνα υποβλήθηκαν 143 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 726 εκ. ευρώ, οι οποίες προβλέπεται αν εγκριθούν να δημιουργήσουν 812 νέες θέσεις εργασίας. Από αυτές, 94 υποβλήθηκαν στις 13 περιφέρειες της χώρας και οι υπόλοιπες 49 στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οι προτάσεις αυτές ανατέθηκαν σε αξιολογητές μέσω του συστήματος το οποίο αναθέτει κάθε πρόταση με τυχαίο τρόπο σε 2 αξιολογητές, εκ των οποίων ο ένας είναι δημόσιος υπάλληλος και ο άλλος ιδιώτης, ενώ κανείς δεν ανήκει στην ίδια περιφέρεια με αυτήν στην οποία προτείνεται να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Σε περίπτωση που η βαθμολογία των 2 αξιολογητών αποκλίνει άνω του 10%, τότε το σύστημα αυτομάτως αναθέτει την πρόταση σε τυχαίο τρίτο αξιολογητή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφάλματος στη διαδικασία.

Με το τέλος της αξιολόγησης, το σύστημα κατατάσσει αυτόματα όλες τις προτάσεις βάσει της βαθμολογίας τους και εγκρίνονται προς υπαγωγή όσες έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη του 70 (βάση) και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Όλες οι παρακάτω διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά βάσει τυποποιημένης διαδικασίας που ισχύει για όλη τη χώρα και διασφαλίζει ίση μεταχείριση προς όλους:

- Η αρχική υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές
- Η αξιολόγηση των προτάσεων
- Η επαναξιολόγηση σε περίπτωση απόκλισης των αξιολογητών ή ενστάσεων
- Η επικοινωνία (ανώνυμα) μεταξύ επενδυτών και αξιολογητών

Παράλληλα, έχουν συσταθεί σε όλη την Ελλάδα 16 Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών που καθ’ όλη τη διάρκεια παρέχουν πληροφορίες και οδηγίες προς τους επενδυτές, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το επενδυτικό τους σχέδιο.

Για πρώτη φορά ο επενδυτής θα γνωρίζει από τη στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής εάν ο φάκελος του είναι πλήρης ή πρέπει να προσκομίσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο διάστημα που προβλέπει ο Νόμος.

Συνεπώς δεν απαιτείται πλέον η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς και την κατάργηση της διεπαφής του επενδυτή με όσους εμπλέκονται στην αξιολόγηση του σχεδίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com