Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Παρατείνεται στους 6 μήνες η κατάσχεση περιουσιών επιχειρήσεων που κλείνουν

Επιμηκύνεται σε έξι μήνες (αντί για τρεις που ισχύει σήμερα) ο χρόνος κατά τον οποίο δεν είναι δυνατή η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από τους πιστωτές μιας επιχείρησης η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης. Η τροπολογία έγινε στο κείμενο του Πτωχευτικού Κώδικα.Συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Σωκράτης Ξυνίδης.

Αρχικά η ρύθμιση προέβλεπε ότι αν ένα δικαστήριο επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης μιας επιχείρησης, τότε όσοι πιστωτές της δεν την αποδεχθούν, μπορούν ύστερα από 3 μήνες να προχωρήσουν σε κατασχέσεις περιουσιακών της στοιχείων. Εκ των υστέρων κρίθηκε ότι το διάστημα είναι πολύ μικρό και έτσι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να υλοποιήσει τη συμφωνία εξυγίανσής του, πριν τεθεί σε κίνδυνο από την έναρξη ατομικών διώξεων.

Με άλλη τροποποίηση που κατατέθηκε στη Βουλή μειώνονται κατά 1.000 ευρώ τα προβλεπόμενα ποσά παραβόλων που πρέπει να καταθέσει μια εταιρεία για να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης, προκειμένου να διευκολυνθεί, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, να κάνει χρήση της ρύθμισης.

Επιπλέον, παρατείνεται σε τρεις μήνες (αντί για έναν που ισχύει σήμερα) η διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης εφόσον συναινούν σε αυτό τόσο ο οφειλέτης όσο και η αυξημένη πλειοψηφία των πιστωτών του. Το τωρινό καθεστώς προβλέπει ότι μέσα σε ένα 5μηνο (4 μήνες συν ένα μήνα παράταση) από την ώρα που το δικαστήριο αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης, αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, παρέχεται παράταση τριών μηνών αντί για ενός, προκειμένου να μη διακόπτονται προσπάθειες που εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας, αλλά λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός 5μήνου.

Τέλος, ορίζεται ότι κάθε συμφωνία εξυγίανσης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο, χρονικής διάρκειας ίσης με αυτήν της συμφωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com