Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το ΕΤΕΑΝ

Η προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις τράπεζες στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων, δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι το τέλος Μαϊου, ενώ τα δάνεια που εκτιμάται ότι θα δοθούν είναι ύψους 1,2 δισ. ευρώ και αφορούν στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις 6 δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Εκτιμάται πως τα χρήματα θα μπορούν να διατεθούν στο κοινό, μέσω δανείων, από τον Ιούνιο.

Οι δράσεις περιλαμβάνει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας είναι: Γενικής Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων και Συνέργειας - Δικτύωσης, Επιχειρηματικότητας των Νέων, Εξωστρέφειας, Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πράσινων Υποδομών, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ, Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων και Ποτών.

To επιτόκιο των δανείων εκτιμάται ότι θα είναι στο 4% και η διάρκεια τους έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:

• Οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.

• Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου).

• Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

• Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταμίευση του δανείου).

Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας στις ιστοσελίδες

•www.etean.com.gr

•www.mindev.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com