Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Δάνεια ΕΤΕπ για μικρομεσαίους και δήμους

Νέες συμβάσεις για δάνεια αξίας 135 εκατ. ευρώ που θα δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε δήμους υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Τα 50 εκατ. ευρώ θα δοθούν στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού, των υπηρεσιών, των υποδομών, της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της παιδείας στο σύνολο της χώρας.Συνολικά από το 2007 μέχρι σήμερα η ΕΤΕπ έχει υπογράψει χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ.Επιπλέον 85 εκατ. ευρώ χορηγούνται για τη σύσταση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) με την Εθνική Τράπεζα, το οποίο θα επενδύει σε έργα για την αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com