Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Μόλις τελειώσουν οι δόσεις του 2011, αρχίζουν του 2012

Με το λογαριασμό του Απριλίου θα καταβληθεί η πρώτη από τις 5 ισόποσες δόσεις για το ειδικό τέλος ακίνητων του 2012 που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ. Όπως προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την Παρασκευή, η πέμπτη και τελευταία δόση θα εισπραχθεί με τον λογαριασμό του Ιανουαρίου του 2013.Με την ίδια απόφαση, το αποκλειστικό προνόμιο της κρίσεως για τις ενστάσεις των πολιτών για το χαράτσι θα έχουν οι διευθυντές των ΔΟΥ και όχι αστυνομικοί και εκπρόσωποι του δήμου. Εγκαταλείφθηκε οριστικά έτσι η ιδέα για την δημιουργία τριμελών επιτροπών που θα εκδίκαζαν τα αιτήματα για μη διακοπή τους ρεύματος, για τα νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν τον φορο ή πληρώνουν μικρότερα ποσά φόρου από αυτά που γράφει ο λογαριασμός.Για τα λάθη που έχον καταγραφεί στους φετινούς λογαριασμούς δίνεται περιθώριο συμψηφισμών έως τα τέλη Μαρτίου, ενώ διευρύνεται ο αριθμός των ευπαθών ομάδων που καταβάλλουν μειωμένο τέλος ακινήτων.Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους που ισχύει για τους ανάπηρους ή πρόσωπα που βαρύνονται με ανάπηρο καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων.Ωστόσο αυτά ισχύουν υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και ότι η συνολική της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων της, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως εμφανίζεται στην δήλωση του φόρου εισοδήματος.Με την ίδια Πράξη αναβάλλεται η εφαρμογή των νέων απλουστευμένων διατάξεων του Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών που θα αντικαταστήσουν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για μετά την 1η-1-2012, πιθανότατα για την 1η-4ου-2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com