Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Ευρω-πανικός για τις λήξεις του 2012

Αντιμέτωπες μ' ένα ακόμη πρόβλημα που θα πιέσει περαιτέρω τη ρευστότητά τους βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες, καθώς χρεόγραφα αξίας αρκετών δισ. ευρώ που είχαν εκδώσει στο παρελθόν λήγουν το 2012 χωρίς να διαθέτουν ουσιαστικά εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Σε ανάλογη μοίρα βρίσκονται επίσης οι ισπανικές, πορτογαλικές και αυστριακές τράπεζες, με τις πρώτες να θεωρούνται πιο ευάλωτες γιατί έχουν λήξεις που αντιστοιχούν σε υψηλότερο ποσοστό του ισολογισμού τους. Αρκετά από τα χρεόγραφα λήγουν το πρώτο τρίμηνο του 2012.Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα πρέπει είτε να αναχρηματοδοτήσουν είτε να αποπληρώσουν αυτά τα χρεόγραφα, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση του ενεργητικού τους, π.χ. δάνεια, σε μια δύσκολη περίοδο. Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται να έχουν λήξεις ύψους 10 δισ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα Credit Suisse. Λίγο μεγαλύτερες λήξεις έχουν οι πορτογαλικές τράπεζες και ακόμη περισσότερες οι ιρλανδικές, οι βελγικές και οι αυστριακές.Ομως, αναλυτές δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο ένα ποσοστό των ομολόγων που έχουν εκδώσει οι εγχώριες τράπεζες στο παρελθόν να βρίσκεται στα χέρια ελλήνων οπότε η αναχρηματοδότησή τους θα είναι ευκολότερη. Οι ελληνικές τράπεζες πουλούσαν τέτοια ομόλογα σε πελάτες private banking στο παρελθόν με δέλεαρ την υψηλότερη απόδοση σε σχέση με κάποιο καταθετικό προιόν.Τα ηνία στην ευρωζώνη κρατούν οι γερμανικές τράπεζες με λήξεις κάπου 140 δισ. ευρώ και ακολουθούν οι ισπανικές με 100 δισ. ευρώ και οι γαλλικές με 80 δισ. περίπου. Ομως στην πραγματικότητα οι πιο ευάλωτες τράπεζες είναι οι ισπανικές και ακολουθούν οι πορτογαλικές και οι ελληνικές, από τη στιγμή που τα χρεόγραφα που λήγουν αντιστοιχούν σε υψηλότερο ποσοστό του παθητικού τους.Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με λήξεις χρεογράφων που ξεπερνούν το 2% του παθητικού τους. Ελαφρά υψηλότερο είναι το ποσοστό των πορτογαλικών, ενώ την πρώτη θέση στην ευρωζώνη καταλαμβάνουν οι ισπανικές με 2,8% περίπου. Τα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης που πήρε η ΕΚΤ το τελευταίο διάστημα, π.χ. παροχή φθηνού δανεισμού για 3 χρόνια, αναμένεται να βοηθήσουν. Ομως, αναλυτές υποστηρίζουν ότι περισσότερο αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων παρά της αρρώστιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com