Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ερώτηση 38 του ΠΑΣΟΚ για τις υπερτιμολογήσεις από πολυεθνικές

Τη δραστηριοποίηση της πολιτείας, ώστε να μπει τέλος στις υπερτιμολογήσεις και στην αποφυγή φορολόγησης εξαιτίας των ελλιπών διαδικασιών ελέγχων των ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων (transfer pricing), ζητούν 38 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τη Λούκα Κατσέλη. Σε ερώτηση που υπέβαλαν στους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης υπογραμμίζουν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η Ελλάδα δεν έχει ακόμη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχοτων ενδοομιλικών συναλλαγών. Την ίδια στιγμή, η εποπτεία των επιχειρήσεων γίνεται από δύο φορείς, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος.Επικαλούνται δημοσιεύματα του Τύπου, σύμφωνα με τα οποία ακόμη και στις σημερινές συνθήκες ύφεσης και κρίσης πολυεθνικές με δεσπόζουσα θέση στον κλάδο τους πωλούν προϊόντα σε σημαντικά υψηλότερες τιμές από εκείνες σε χώρες όπως η Ισπανία και η Βρετανία, γεγονός που δεν μπορεί να αποδοθεί στους αυξημένους συντελεστές ΦΠΑ.Ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς: 1)Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι υπηρεσίες των αρμοδίων Υπουργείων για τον έλεγχο των υπόχρεων, ως προς την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων στα φορολογικά βάρη και η διασφάλιση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού; Παρακαλούμε όπως κατατεθούν στα πρακτικά της Βουλής τα σχετικά στοιχεία των ελέγχων που διενήργησαν οι υπηρεσίες των αρμοδίων Υπουργείων μέσα στο 2011. 2)Για πιο λόγο η Ελλάδα δεν έχει ακόμη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου με την μεθοδολογία ελέγχου του Ο.Ο.Σ.Α. (δηλ. οι αναφερόμενες ως άνω κατευθυντήριες γραμμές, μέθοδοι ελέγχου, τιμές μεταβίβασης συναλλαγών –ΤΡΜ κ.ο.κ); Αποτελεί το ζήτημα αυτό αντικείμενο ενασχόλησης της διυπουργικής επιτροπής αναμόρφωσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου;. 3)Υφίσταται στρατηγικός σχεδιασμός και συνεργασία των υπηρεσιών των δυο Υπουργείων, προκειμένου να επιταχυνθεί ο έλεγχος εταιρειών με βασικά κριτήρια το μερίδιο αγοράς στους κλάδους τους, αλλά και την επίδραση των κλάδων αυτών στη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και του Πληθωρισμού;. Έχει διερευνηθεί η επίδραση της αύξησης του Φ.Π.Α. στην πολιτική ενδοομιλικών συναλλαγών των υπόχρεων επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχει υπάρξει απώλεια εσόδων από τυχόν μη φορολόγηση άλλων πηγών εισοδήματος των νομικών αυτών προσώπων;. 4)Είναι βάσιμες οι πληροφορίες ότι έχουν ήδη διαβιβαστεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στοιχεία φακέλων εταιρειών για διερεύνηση τυχόν φορολογικών παραβάσεων, μετά και από την ύπαρξη σχετικών ενδείξεων; Αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκετε ο έλεγχος των φακέλων αυτών;. 5)Έχει υπάρξει πόρισμα – εισήγηση της διυπουργικής επιτροπής για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές; Αν ναι, ποίο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων;.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com