Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Παράταση για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Έως την 1η Νοεμβρίου παρατείνεται η η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης, το πρόγραμμα αφορά σε επιχορηγήσεις για την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν.Επιδοτεί σε ποσοστό 60% έργα ύψους προϋπολογισμού από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και σχέδια που αφορούν παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και από 20.000 έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com