Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Συνήγορος Καταναλωτή: Μειώστε 50% τα πάγια σε όσους κόπηκε το τηλέφωνο

Τη μείωση κατά 50% των παγίων μηνιαίων τελών, σε όσους συνδομητές έχει γίνει προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών τους και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η διακοπή, συστήνει στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ευαγγ. Ζερβέας. Μετά από μεγάλο αριθμό καταγγελιών που δέχθηκε για το ύψος των πάγιων μηνιαίων τελών που χρεώνονται από τους παρόχους παρότι η πρόσβαση των καταναλωτών έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών, ο Συνήγορος ερεύνησε το θέμα και προέβη στην εξής ανακοίνωση:''Εάν περιστέλλεται η δυνατότητα χρήσης του εύρους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δίχως όμως να αναπροσδιορίζεται και το αρχικό τίμημά τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στο υπαρκτό μέγεθος της επιτρεπόμενης πρόσβασης τότε οι οικονομικές επιβαρύνσεις τις οποίες υφίστανται οι καταναλωτές - συνδρομητές δύναται να χαρακτηριστούν ως υπέρμετρες και καταχρηστικές σύμφωνα με το νόμο''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com