Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Έξαιρούνται οι φαντάροι, πληρώνουν οι κληρονόμοι το χαράτσι αλληλεγγύης

Την εξαίρεση των φαντάρων από την πληρωμή της εισφοράς αλληλεγγύης και την ευθύνη των κληρονόμων νεκρού για την αποπληρωμή του φόρου που άφησε πίσω του πιστοποιεί η σχετική υπουργική απόφαση που βγήκε σήμερα. Παράλληλα, το υπουργείο ξεκαθαρίζει πως ακόμα και οσοι αμφισβητήσουν το φόρο δια της δικαστικής οδού, θα πρέπει να πληρώσουν πρώτα. Απαλλαγή ανέργων και φαντάρων από το χαράτσι αλληλεγγύηςΟι φαντάροι εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης, με την προϋπόθεση πάντα ότι κατά τον χρόνο της βεβαίωσης (2011) δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα ακόμη και εάν το 2010 είχαν φορολογητέο εισόδημα. Παράλληλα, για να απαλλαγεί ένας άνεργος από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, θα πρέπεια) Να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό και όχι από άλλα ταμεία (πχ. NAT). καιβ) Να μην έχει κατά την χρήση 2011 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, έστω και μικρού ποσού, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος και μπορεί να ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης οικονομικού έτους 2012. Για την εξαίρεση των ανέργων δεν εξετάζονται τα εισοδήματα της χρήσης 2010. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 31/08/2011, ημερομηνία έκδοσης των πρώτων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Εάν του επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά ενώ συντρέχει ένας από τους δύο παραπάνω λογους ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για διαγραφή της εισφοράς που βεβαιώθηκε.Επισημαίνεται ότι απαλλάσσεται μόνο η επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και όχι άλλες ειδικές επιδοτήσεις, ακόμη κι αν καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, ή από άλλα Ταμεία και Οργανισμούς.Από το εισόδημα το οποίο χρησιμοποιείται για να υπολογισθεί η έκτακτη εισφορά, εξαιρούνται "οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%)". Αντίθετα το εξωιδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν οι ίδιες ομάδες (τυφλοί και ανάπηροι) σαν βοήθημα στη σύνταξη υπολογίζεται στην εισφορά!!!Το υπουργείο τονίζει πως θα έρθει νομοθετική ρύθμιση προσεχώς για την εξαίρεση φορολογούμενων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες ποσοστού και ογδόντα τοις εκατό (80%), ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος.Εξαιρούνται ακόμα τα ποσά αποζημιώσεων απόλυσης και τα εφάπαξ που δίνονται " από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και τις οικογένειες τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα, που χορηγούνται σύμφωνα με τους ν. 4153/1961 (ΦΕΚ 45 Α'), α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α'), ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') και ν. 303/1976 (ΦΕΚ 94 Α').." .Δεν εξαιρούνται τα εφάπαξ ποσά κοινωνικής ενίσχυσης που καταβλήθηκαν, ελεύθερα φόρου, από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας και άλλων Οργανισμών.Εισφορά αντικειμενικών δαπανών και τέλος επιτηδεύματοςΣτην περίπτωση εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες, ΕΠΕ, Α.Ε.) όπου η αντικειμενική δαπάνη των αυτοκινήτων που έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους επιμερίζεται μεταξύ των μελών τους.Σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος θα εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων (όχι η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος συνταξιοδότησής του δηλαδή εξαιρούνται όσοι γεννήθηκαν πριν από την 1/1/49.Επίσης, όσον αφορά την εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων κατά τα πέντε πρώτα έτη από την πρώτη τους έναρξη, διευκρινίζεται ότι η πρώτη έναρξη πρέπει να είναι μετά την 1/1/06. Στις περιπτώσεις που ο επιτηδευματίας έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κι άλλη έναρξη, δεν εξαιρείται, ακόμη κι αν τη συγκεκριμένη έναρξη την έχει διακόψει.Τέλος σύμφωνα με την εγκύκλιο, "σε περίπτωση αμφισβήτησης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος ν.3986/2011, ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει κατά του σημειώματος αυτού, μόνο προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, χωρίς όμως να αναστέλλεται η καταβολή του βεβαιωθέντος ποσού".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com