Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Yπουργικό με ενιαίο μισθολόγιο και εργασιακή εφεδρεία

Θέματα φωτιά για την κυβέρνηση όπως το ενιαίο μισθολόγιο, η εργασιακή εφεδρεία και ο προϋπολογισμός του 2012 θα βρεθούν στην ατζέντα του υπουργικού που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί. Αναλυτικά τα θέματα προς συζήτηση έχουν ως εξής: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για βαθμολόγιο και ενιαίο μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το θεσμό της εργασιακής εφεδρείας Ενημέρωση και λήψη απόφασης για δημοσιονομικές - φορολογικές - συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011 και τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2012, Σχέδιο νόμου: Επιτάχυνση και εξορθολογισμός διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, Σχέδιο νόμου: Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων Σχέδιο νόμου: Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, Σχέδιο νόμου: Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com