Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Τι προτείνει για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη Η... συνταγή του Σόρος για την έξοδο από την κρίση

Τη «συνταγή» που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την έξοδο από την κρίση παρουσιάζει ο μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος στο άρθρο του «Πώς να σταματήσει μία δεύτερη Μεγάλη Ύφεση» που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Financial Times. Ο Σόρος επισημαίνει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές οδηγούν τον κόσμο σε μία νέα "Μεγάλη Ύφεση" (Great Depression) και οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, πρέπει να επανακτήσουν αμέσως τον έλεγχο της κατάστασης. Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία ενός κοινού Ταμείο για την Ευρωζώνη, με αλλαγή της συνθήκης της και ενός νέου διακυβερνητικού οργανισμού, ο οποίος θα επιτρέπει τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).Ωστόσο, επειδή όπως τονίζει οι αλλαγές στην συνθήκη της Ευρωζώνης είναι χρονοβόρες, θα πρέπει στο μεσοδιάστημα να γίνουν τα εξής βήματα: 1. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες να τεθούν υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της ΕΚΤ με αντάλλαγμα την εξασφάλιση εγγυήσεων και της ανακεφαλαιοποίησής τους από το EFSF. Η ΕΚΤ θα δώσει οδηγίες στις τράπεζες να διατηρήσουν τις πιστωτικές γραμμές και το χαρτοφυλάκιο των δανείων τους, ώστε να αποφευχθεί η απομόχλευσή τους, η οποία είναι μία από τις κύριες αιτίες της κρίσης, ενώ η ολοκλήρωση της αύξησης των κεφαλαίων των τραπεζών θα άρει το κίνητρο που έχουν για συρρίκνωση του ενεργητικού τους. 2. Η ΕΚΤ πρέπει να επιτρέψει σε χώρες που είναι ευάλωτες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, να χρηματοδοτηθούν για ένα προσωρινό διάστημα και μέσα σε συγκεκριμένα όρια από τις τράπεζές τους - μέσω της έκδοσης εντόκων γραμματίων - με χαμηλό κόστος δανεισμού 1%, αντίστοιχα με το κόστος που θα δανείζονται οι τράπεζες από την ΕΚΤ, αφού η τελευταία μειώσει το προεξοφλητικό της επιτόκιο που είναι σήμερα 1,5%.Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο άμεσος στόχος είναι να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες από μία ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας, ώστε να μην προκληθεί παγκόσμια κατάρρευση, θεωρώντας ότι οι αδύνατοι κρίκοι που πρέπει να προστατευθούν είναι οι τράπεζες και τα ομόλογα χωρών, όπως της Ιταλίας και της Ισπανίας.Ωστόσο, σημειώνει ότι αυτό δεν σημαίνει πως η Ελλάδα πρέπει να ωθηθεί στη χρεοκοπία και τονίζει το ΕΤΧΣ μπορεί να εγγυηθεί μία "εθελοντική" αναδιάρθρωση του χρέους της με νέα ομόλογα που θα έχουν το 50% της σημερινής αξίας τους.Ο μεγαλοεπενδυτής αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν από το ΔΝΤ, αντίθετα με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, όπου αυτό θα γίνει μέσω του EFSF- και το πώς θα πορευθεί στη συνέχεια η Ελλάδα θα εξαρτηθεί από τους Έλληνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com