Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

ΥΠΕΚΑ: Συγκροτείται επιτροπή για την ασφάλεια των υπεράκτιων γεωτρήσεων πετρελαίου

Ειδική επιτροπή για την υποστήριξη των εθνικών θέσεων κατά τη διαπραγμάτευση της «Πρότασης Κανονισμού για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και αερίου» συγκροτήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, αντικείμενό της θα είναι η μελέτη και επεξεργασία της Πρότασης Κανονισμού, η εναρμόνισή της με το ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο αλλά και με τις ακολουθούμενες διαδικασίες και πρακτικές στην Ελληνική επικράτεια, η επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής πλευράς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ενώπιον των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων, καθώς και η σύνταξη αναλυτικών εκθέσεων, παρατηρήσεων και προτάσεων. Η Επιτροπή θα διατυπώνει προτάσεις και θα υποβάλλει περιοδικά εισηγήσεις-εκθέσεις για τα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές της, προκειμένου να διαμορφώνονται από την πολιτική ηγεσία οι εθνικές θέσεις για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και αερίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com